Les relacions amb bancs, entitats de crèdit i financeres es produeixen en una situació clara de desigualtat enfront del consumidor que, fins a èpoques recents ha vingut suportant la imposició de clàusules i condicions abusives que ara els tribunals permeten revisar.

Estudiem la correcció dels contractes subscrits amb aquestes entitats, el seu acomodament al dret europeu de protecció al consumidor i reclamem per tota mena de perjudicis derivats de la imposició de clàusules abusives (venciment anticipat, penalitzadores, clàusules sol, etc.) o per productes financers complexos col·locats a consumidors no formats (targetes revolving, accions preferents, swaps, multidivisa, criptomoneda, etc.), exercitant els teus drets davant bancs o altres financeres i davant els organismes de tutela del Banc d’Espanya i del Mercat de Valors.

Igualment, si la teva situació econòmica i els teus deutes bancaris et condueixen a una situació d’impagament general, t’ajudem a tramitar la teva insolvència personal a través de la Llei de la Segona Oportunitat, permetent controlar i remuntar la teva situació financera personal i la de la teva família