Som advocats experts en accidents de trànsit i negligències mèdiques, col·laborant estretament amb metges especialistes en medicina legal i valoració del dany corporal que al seu torn col·laboren amb diversos centres especialitzats en traumatologia i rehabilitació funcional on el nostre client podrà ser atès amb la màxima professionalitat, si no compta amb el seu propi professional mèdic de confiança.

A més, treballem amb una àmplia xarxa d’especialistes i pèrits tècnics com enginyers reconstructors d’accidents o actuaris d’assegurances, imprescindibles per la defensa dels interessos dels nostres clients.

ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Treballem per aconseguir que els nostres clients puguin obtenir la màxima indemnització pels danys derivats d’un accident de circulació aplicant la normativa sobre Responsabilitat Civil i Assegurança a la Circulació de Vehicles a Motor.

Encara que existeixen barems de càlculs d’indemnitzacions, és important aplicar-los correctament per tal d’aconseguir la indemnització adequada en cada cas essent necessari avaluar:

-Danys corporals: dies de curació (UCI, ingrés hospitalari, baixa laboral o tractament rehabilitador), seqüeles, danys morals, possibles invalideses en diferents graus que puguin impedir desenvolupar l’ocupació de l’afectat qualsevol activitat habitual o afició, gran invalidesa, danys morals familiars, assistència mèdica futura o reposicions de pròtesis.

-Danys materials: reparació de vehicles i sinistre total, perjudicis econòmics i lucre cessant -consistent, aquest últim, en reclamar el perjudici econòmic ocasionat com a conseqüència de la paralització de l’activitat econòmica per baixa laboral o per paralització del vehicle derivada de l’accident de circulació.

NEGLIGÈNCIES MÈDIQUES

La negligència mèdica és un acte mal executat per part d’un metge o personal sanitari que infringeix els estàndards mínims d’actuació marcats per la comunitat mèdica i que causa una lesió al pacient.

Quan es prova una negligència o mala praxi mèdica, el pacient té dret a percebre una indemnització. Les indemnitzacions seran molt diverses depenent de les circumstàncies en què es produeix l’error o mala praxi i les seves conseqüències.

Les indemnitzacions variaran en funció de la lesió i les seves conseqüències: dies de curació, seqüeles i possibles incapacitats (permanent parcial, total o absoluta, gran invalidesa) així com altres circumstàncies que puguin aparèixer en el cas concret com a conseqüència de la mala actuació en la pràctica mèdica.