El Compliance penal és un conjunt d’eines de caràcter preventiu, que tenen per objectiu garantir que l’activitat que realitza l’empresa i qui la conforma i actua en nom seu ho fa d’acord amb les normes legals, polítiques internes, codis ètics i qualsevol altra disposició que l’empresa estigui obligada a complir o que hagi decidit complir de forma voluntària, com a part de les seves bones pràctiques.

Actualment, si administradors, legals representants, directius o treballadors d’una societat han comès algun fet delictiu dins de l’àmbit de la societat, podran ser declarats penalment responsables tant la persona física que hagi comès el delicte, com la mateixa persona jurídica, a qui se li podran imposar penes que poden anar des de la suspensió temporal d’activitats, fins a la clausura o dissolució de la societat, passant per la seva intervenció.

D’aquesta forma, es vol traslladar a les corporacions empresarials una funció de prevenció i control dels riscos delictius que poden manifestar-se en l’exercici de la seva activitat social.

Per aquest motiu, cada vegada més empreses entenen la importància d’implementar una política adient de gestió dels seus riscos penals, amb la finalitat de prevenir el risc de comissió de delictes en el sí de les seves estructures, així com minimitzar, o en el seu cas atenuar, les importants conseqüències jurídiques contemplades al Codi Penal davant la seva eventual comissió. Així mateix, disposar d’un Compliance pot reportar a les empreses altres beneficis, com assegurar el patrimoni creat, millorar la posició de l’empresa en un concurs públic i/o licitació, facilitar un entorn de treball seriós, segur i responsable i no perdre la competitivitat respecte a altres empreses del sector.