El Compliance penal és un conjunt d’eines de caràcter preventiu, que tenen per objectiu garantir que l’activitat que realitza l’empresa i qui la conforma i actua en nom seu ho fa d’acord amb les normes legals, polítiques internes, codis ètics i qualsevol altra disposició que l’empresa estigui obligada a complir o que hagi decidit complir de forma voluntària, com a part de les seves bones pràctiques.

Actualment, si administradors, legals representants, directius o treballadors d’una societat han comès algun fet delictiu dins de l’àmbit de la societat, podran ser declarats penalment responsables tant la persona física que hagi comès el delicte, com la mateixa persona jurídica, a qui se li podran imposar penes que poden anar des de la suspensió temporal d’activitats, fins a la clausura o dissolució de la societat, passant per la seva intervenció.

D’aquesta forma, es vol traslladar a les corporacions empresarials una funció de prevenció i control dels riscos delictius que poden manifestar-se en l’exercici de la seva activitat social.

Per aquest motiu, cada vegada més empreses entenen la importància d’implementar una política adient de gestió dels seus riscos penals, amb la finalitat de prevenir el risc de comissió de delictes en el sí de les seves estructures, així com minimitzar, o en el seu cas atenuar, les importants conseqüències jurídiques contemplades al Codi Penal davant la seva eventual comissió. Així mateix, disposar d’un Compliance pot reportar a les empreses altres beneficis, com assegurar el patrimoni creat, millorar la posició de l’empresa en un concurs públic i/o licitació, facilitar un entorn de treball seriós, segur i responsable i no perdre la competitivitat respecte a altres empreses del sector.

Des de Farriols de la Cruz assumim el disseny i implantació d’un model integral de prevenció de delictes sòlid i eficaç que s’adapti perfectament a les necessitats de la teva organització. Treballarem amb tu per fer un mapa de riscos penals, minimitzar la possiblitat i impacte de la comissió de delictes de forma efectiva i t’ajuadarem a crear una verdadera ètica de cumpliment a través de formació i accions correctives.

Específicament, des de febrer de 2023 és obligat  per totes les empreses de més de 50 treballadors dotar-se d’un canal de denúncia que permeti la gestió de totes les irregularitats de què s’informi amb garantia total de confidencialitat i indemnitat per la persona informant i respecte pels drets de les persones denunciades.

A Farriols de la Cruz, Advocats, no només t’ajudem a implantar l’aplicació informàtica més segura, sino que ens encarreguem de la seva gestió i de la investigació de les denúncies que arribin al Canal, ajudant-vos a reaccionar davant aquests incumpliments.

Sol·licita la teva consulta personalitzada.