A Farriols & De La Cruz Advocats treballem per a oferir serveis legals de màxima qualitat, amb un tracte flexible i proper, que s’adapta a les necessitats del client. Oferim assessoria i assistència legal amb transparència i sinceritat, ens interessem per la dimensió jurídica i també humana de cada cas, al qual li dediquem, de forma individualitzada, una atenció integral.

Som un despatx pluridisciplinari on la qualitat tècnica, l’ètica i el sentiment de servei als nostres clients són els nostres principis inspiradors.

Dret Penal i Compliance

Defensa i acusació particular de persones físiques i jurídiques. Delictes contra les persones (lesions, homicidis, delictes contra la llibertat sexual, violència de gènere, assetjament, mobbing, etc.), delictes patrimonials i socioeconòmics (estafes, robatoris, apropiació indeguda) entre d’altres delictes (conducció sota els efectes de begudes alcohòliques, tràfic de drogues, etc.).

En matèria de Compliance us oferim assessoria i consultoria integral: disseny del model de prevenció de delictes i Compliance, mapes de riscos penals, disseny i implantació de controls, assessorament i redacció de polítiques i procedements, implementació de canals de denúncia de conformitat amb la llei 2/2023 de protecció dels alertadors, gestió de canals i investigacions internes i defensa processal de les persones jurídiques.

Traballem amb els millors professionals del sector informàtic per a oferir un sistema de comunicació segur, àgil i eficaç per a la teva organització.

Responsabilitat Civil i Dret d’Assegurances

El nostre despatx està especialitzat en la reclamació judicial i extrajudicial d’indemnitzacions per accidents de trànsit i laborals, negligències mèdiques, defectes de la construcció, responsabilitat per producte, i tota classe de sinistres de naturalesa similar. També tramitem la reclamació d’indemnitzacions per la cobertura de pòlisses davant qualsevol mena d’accidents i sinistres.

Dret Civil i de Família

Referent a tots aquells conflictes que puguin sorgir entre particulars com ara deutes per incompliments contractuals entre privats, autònoms i PIMES, procediments de desnonaments o desavinences entre arrendadors i arrendataris.

En l’àmbit del dret de família, sempre prioritzarem la resolució negociada en situacions de ruptura de parella de fet o matrimonial, defensarem els interessos del nostre client i els dels menors involucrats redactant els corresponents convenis reguladors i plans de parentalitat, sens perjudici de recórrer a l’auxili judicial si esdevé necessari.

També tramitem procediments hereditaris.

Dret Laboral

Prestem assistència en acomiadaments individuals o col·lectius, accidents laborals, baixes, situacions d’ERTO, i reclamacions d’incapacitats permanents, entre d’altres. Així mateix, oferim assessorament a empreses i particulars.

Últimes notícies