Duem a terme reclamacions contra companyies asseguradores per incompliment de contracte en relació amb contractes d’assegurances de vida, d’accidents o per incapacitat temporal o permanent.

Quan una persona contracta una assegurança ho fa per estar preparat per al futur o per protegir-se davant un possible accident, la mort o algun desperfecte en la llar. Al signar una assegurança de vida, una assegurança d’accident o una assegurança d’invalidesa, la companyia asseguradora té una obligació contractual amb l’assegurat que ha de complir.

Quan presentem una reclamació a una companyia d’assegurances esperem que aquesta compleixi amb els acords, però en moltes ocasions no és així. Sempre que sigui possible es buscarà una resolució amistosa del conflicte per vies extrajudicials i, si no s’arriba a un acord, s’interposarà una demanda civil per incompliment de contracte contra l’asseguradora.