Si has patit un problema laboral, com pot ser l’impagament de salari, un acomiadament, una sanció o situacions d’assetjament, t’acompanyem des del primer moment. Avaluem si l’actuació de l’empresa ha sigut correcta o pel contrari, si s’han vulnerat els teus drets.

T’ajudem en assumptes relacionats amb la Seguretat Social: incapacitats, jubilacions, pensions… Et representem en procediments judicials en matèria laboral, t’assessorem en tot allò relatiu als contractes de treball, Expedients de Regulació d’Ocupació (ETS), negociació de convenis col·lectius, casos d’assetjament laboral i mobbing, accidents de treball…

Desafortunadament, un dels problemes més habituals dels treballadors passa per la reclamació de quantitats que li son degudes (majoritàriament en concepte de retribució salarial). Amb el nostre assessorament ens encarregarem de que s’iniciï i tramiti el procés de reclamació amb totes les garanties legals als efectes de que puguis recuperar els diners que l’empresa et deu quan correspongui.

Disposem d’experiència en negociacions extrajudicials, així com també en l’àmbit processal, desenvolupant la nostra actuació davant els Jutjats Socials, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i altres instàncies administratives i organismes públics (FOGASA, Inspecció de Treball, Conciliacions laborals, Institut Nacional de la Seguretat Social, Mútues d’accidents de treball, etc…).

Duem a terme reclamacions de danys i perjudicis derivats d’accidents de treball, així com reclamacions de recàrrec en les prestacions de la Seguretat Social en casos de responsabilitat empresarial per falta d’adopció de les mesures de seguretat i higiene necessàries.