Olga de la Cruz Herrero

El passat dia 21 de febrer es va publicar al BOE la llei 2/23 de 20 de febrer de protecció de les persones que informen d’infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que obliga a determinades empreses i organitzacions públiques  i privades a la implantació i gestió amb garanties d’un sistema intern d’informació o canal de denúncia. La llei, ja en vigor, obliga específicament a les persones jurídiques amb més de 50 treballadors a tenir un sistema intern d’informació, és a dir, un canal de denúncia que s’ajusti a la nova llei.

El Canal és configura com a una via de comunicació de denúncies per irregularitats (ja sigui delictes o incompliments legals o ètics) que hagi pogut cometre l’organització i com l’inici d’un procediment intern de tractament, investigació i decisió que tuteli tant els drets de les persones investigades com la confidencialitat i, si així es vol, l’anonimat de la persona informant, salvaguardant-la de qualsevol represàlia.

Les empreses de entre 50-250 treballadors l’han de tenir implantat abans de l’1 de desembre i les de més de 250 treballadors, abans del 12 de juny d’aquest any.

Són els òrgans d’administració els que els han de promoure el sistema, nomenar un responsable (el nom del qual s’haurà de comunicar a l’Autoritat Independent de control, que a Catalunya és l’Agència Catalana Anti-Frau) i dotar dels recursos necessaris per la seva tasca.

La llei té unes implicacions importants en matèria de protecció de dades i preveu un sistema sancionador que determina que la no implantació / adaptació del canal al nou sistema intern d’informació pot constituir una infracció molt greu (art. 63.1.g) que es pot castigar amb multes d’entre 600.001 a 1 milió d’euros i altres sancions (com prohibició d’obtenir subvencions o beneficis fiscals).

Tot i que allò òptim és que el Sistema Intern d’Informació o Canal de denúncia sigui implantat quan abans i dissenyat i gestionat quan abans, integrant-lo en el sistema de compliment que les empreses tinguin implantat o prevegi crear en el futur.

Per a la implantació del Sistema Intern d’informació que compleixi les garanties legalment exigides exigeix l’actuació conjunta de professionals del dret o del compliment (per a procedir a la investigació dels expedients materialment objecte del canal i elaborar un informe jurídic per a que el responsable del canal, l’oficial de compliment  o l’òrgan d’administració puguin dur a terme les actuacions corresponents) i de una eina tècnica potent i segura.

Des de Farriols – de la Cruz, advocats  com a experts en compliment i dret penal us podem ajudar a dissenyar, implantar i gestionar el Canal. Nosaltres en carregarem de rebre les denúncies, tramitar-les i investigar-les, amb total confidencialitat i garantia per les persones denunciants i denunciades. A més, aportem l’experiència de més de 25 anys d’investigacions penals per a garantir el rigor i l’eficàcia de la instrucció.

Per a oferir aquest servei comptem amb l’assistència tècnica de Whistlebloware Software, que ens ajudarà a implantar una de les aplicacions més pràctiques i segures del mercant.

Whistleblower Software està auditat per ISAE 3000. Utilitzen proveïdors d’allotjament amb certificació ISO 27001 i els seus processos interns i les característiques del seu canal de denúncia està dissenyat per complir amb la llei de protecció de l’informant i la LOPD. El seu sistema informàtic (totalment personalitzable i adaptable a la pàgina web del client), permet la comunicació xifrada d’extrem a extrem, l’autenticació de dos factors, inici de sessió únic (SSO) i OAuth, autenticació SAML 2.0, llista blanca d’IP i un flux multiusuari opcional per a eliminació de casos.

Nosaltres i Whistleblower Software, assessorem els vostres tècnics informàtics per la implantació del canal a la vostra web i ens encarregarem de la gestió jurídica i del manteniment tècnic de Canal.

Contacta amb nosaltres i demana una presentació personalitzada.